Newyddion

01/06/2011  Y Cynghorydd Dai Rees Jones
Y Cynghorydd Dai Rees Jones

Trist iawn oedd clywed am farwolaeth fy nghyfaill Dai Rees Jones, y bum yn ei angladd ym Mangor ddydd Mawrth.

Darllena fwy...

25/05/2011  Y Cynulliad newydd
Y Cynulliad newydd

Llywodraeth newydd, pwerau newydd, llywydd newydd, honiadau fod cyfraith etholiadol wedi ei thorri, un ornest am arweinyddiaeth plaid wedi dechrau ac un arall i ddod rywbryd - does dim diffyg cyffro yn y Cynulliad newydd.

Darllena fwy...

12/01/2011  Maeres Bangor yn ymuno â’r AC a’r AS ar gyfer agoriad swyddfa.
Maeres Bangor yn ymuno â’r AC a’r AS ar gyfer agoriad swyddfa.

Mae’r adeilad, sydd wedi ei leoli yn 70 Stryd Fawr Bangor, wedi cael ei adnewyddu’n ddiweddar ac mae’n cynnig cyfleusterau hygyrch ar gyfer cyfarfodydd a chymorthfeydd ar gyfer pobl leol.

Darllena fwy...

16/12/2010  70 o swyddi dan fygythiad ym Mharc Menai.
70 o swyddi dan fygythiad ym Mharc Menai.

Mae McKesson Shared Services, cwmni wedi’i leoli ym Mharc Menai, sy’n darparu gwasanaethau cyflog a phensiynau i’r Gwasanaeth iechyd, yn bygwth symud eu gweithgarwch i Sheffield.

Darllena fwy...

14/12/2010  Y Torïaid am dorri mwy na £28m oddi ar wasanaethau lleol yng ngogledd Cymru
Y Torïaid am dorri mwy na £28m oddi ar wasanaethau lleol yng ngogledd Cymru

Dywedodd AC Arfon, Alun Ffred Jones, y byddai cynlluniau a gyhoeddwyd gan y Torïaid yr wythnos diwethaf yn arwain at doriadau enbyd mewn ysgolion a gofal i’r henoed.

Darllena fwy...

09/12/2010  YN OL I’R COLEG YNGHANOL NEWYDDION DA
YN OL I’R COLEG YNGHANOL NEWYDDION DA

Yno yr oeddwn i gyfarfod â grŵp o gynrychiolwyr Undeb y Myfyrwyr, i drafod y sefyllfa ddiweddaraf ynglŷn â ffioedd dysgu.

Darllena fwy...

16/11/2010  AC yn galw am fwy o welliannau i’r gwasanaeth trên rhwng gogledd a de
AC yn galw am fwy o welliannau i’r gwasanaeth trên rhwng gogledd a de

Wrth groesawu cynllun a gynigiwyd gan Blaid Cymru i ffurfio cwmni di-elw i redeg gwasanaethau trên yng Nghymru, dywedodd y gallai hyn fod yn rhan o gynllun trafnidiaeth cenedlaethol integredig.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 7 o 7