Band eang cyflym iawn – cyfle rhy dda i’w golli

14/07/2014

Byddaf yn dal i dderbyn ymholiadau gan etholwyr ynglŷn â hynt y cynllun i wella’r cyswllt band eang yn eich ardal. Mae’r rhaglen ‘Superfast Cymru’, sy’n cael cefnogaeth llywodraethau Cymru a Phrydain, yr Undeb Ewropeaidd a BT, yn addo rhoi band eang ffibr cyflym iawn ar gael i 96% o gartrefi a busnesau Cymru erbyn 2016. Mae’r gwaith peirianneg yn golygu uwchraddio blychau band eang ledled y wlad. Dechreuodd y gwaith peirianneg yma yn Arfon, ac mae llawer o drefi a phentrefi eisoes wedi teimlo’r fantais.

Yr hyn y nyddaf yn ei bwysleisio i etholwyr yw hyn: pan fydd y blwch band eang agosaf wedi cael ei uwchraddio, fydd y gwasanaeth i’w tŷ neu fusnes nhw ddim yn gwella’n awtomatig. Cyn y bydd hynny’n digwydd, rhaid i chi gysylltu â’ch darparwr band eang i archebu’r gwasanaeth newydd. Mae etholwr yn Llandwrog Uchaf sydd newydd wneud hyn wrth ei bodd gyda’r gwelliant i’w gwasanaeth. Datgelid yn ddiweddar mai dim ond 19% o gwsmeriaid oedd wedi manteisio ar y band eang a uwchraddiwyd mewn ardaloedd lle mae hwnnw eisoes ar gael.

Er bod son am gyrraedd 96% o eiddo yn swnio’n dda, dydi hynny ddim yn llawer o gysur i’r 4% sydd ar ôl. Bydd yn rhan fwyaf o’r rhain mewn rhannau anghysbell o gefn gwlad, gyda rhai pocedi trefol. Mae’n bosib fod atebion ar gael yn y mannau hyn hefyd, gan gynnwys technoleg symudol 4G. Mae hwnnw ar gael ar y rhwydwaith EE sy’n buddsoddi £82m ar eu seilwaith yng Nghymru.

Ar ddiwedd y rhaglen dair blynedd bydd gan Gymru gwasanaeth band eang cyflym iawn cystal ag unrhyw un yn Ewrop. Bydd hyn yn galluogi busnesau i weithio’n gyflymach ac yn fwy effeithlon, gyda’r posibilrwydd o greu cannoedd o swyddi. Bydd pobl sy’n rhedeg busnesau o’u cartrefi ymysg a rhan fydd fwyaf ar eu mantais. Gall dysgu ar-lein agor drysau newydd i holl aelodau’r teulu.

Felly, os nad ydych chi’n siŵr os ydi’r band eang newydd ar gael yn eich ardal chi, awgrymaf eich bod yn cysylltu â’ch darparwr gwasanaeth rhyngrwyd - nid BT o angenrheidrwydd. Mae hwn yn gyfle rhy dda i’w golli.