DARGANFOD RHYFEDDODAU GWYDDONOL – MEWN LORI

20/03/2014

Alun Ffred Jones, y Cynghorydd John Wyn Williams, James Bamford o Sefydliad Ffiseg a rhai o ddisgyblion Ysgol Tryfan yn y Lab mewn Lori.

Cafodd Alun Ffred Jones wers wyddoniaeth yn Ysgol Tryfan, Bangor yr wythnos diwethaf - nid y tu mewn i’r ysgol chwaith, ond mewn lori wedi’i pharcio y tu allan. Roedd Aelod Cynulliad Arfon wedi cael gwahoddiad i weld rhai o blant yr ysgol yn  cymryd rhan mewn arbrofion cyffrous wrth i ‘Lab in a Lorry’, prosiect gan y Sefydliad Ffiseg, ymweld â’r ysgol.

Gyda help gwirfoddolwyr o Brifysgol Bangor cafodd y disgyblion - a’r AC - gipolwg ar fyd rhyfeddol  optoelectroneg feddygol, creu enfys sbiral, a sut i ddefnyddio sain i chwalu gwydr gwin.

Dywedodd Alun Ffred Jones: “Roedd yn amlwg fod y disgyblion yn cael eu hysbrydoli wrth weld y datblygiadau diweddaraf ym myd ffiseg. Gobeithio y bydd hyn yn helpu i symbylu rhai ohonyn nhw i ddilyn gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, sy’n cynnig cyfleoedd gwych iddyn nhw ac yn bwysig hefyd i’r economi.”