ALUN FFRED YN CROESAWU ACHUB YR YSGWRN

01/03/2012

 Mae AC Arfon a chyn Weinidog Treftadaeth Cymru Alun Ffred Jones wedi croesawu’r newydd fod cartref Hedd Wyn, Bardd y Gadair Ddu, wedi ei ddiogelu. Yr her nesaf, meddai fydd datblygu’r ffermdy yn Nhrawsfynydd yn ganolfan i adrodd hanes Hedd Wyn ac erchyllterau’r Rhyfel Byd Cyntaf. Y perchnogion newydd, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, fydd yn gofalu am y ganolfan yn y dyfodol. 

Dywedodd Alun Ffred Jones:

 

Mi hoffwn i longyfarch y Parc Cenedlaethol am eu harweiniad ar fater yr Ysgwrn. Dw i’n hynod falch fod gwaith a ddechreuodd ddwy flynedd yn ôl wedi dwyn ffrwyth. Mae hyn yn deyrnged i staff Cadw, Cynnal Cymru, Cronfa Dreftadaeth y Loteri a’r Parc Cenedlaethol am gydweithio mor effeithiol i ddiogelu un o drysorau’r genedl. Hoffwn ddiolch hefyd i Gerald Williams, nai Hedd Wyn, am ei gyfraniad mawr dros y blynyddoedd yn cadw drws yr Ysgwrn yn agored, a’i groeso parod bob amser i ymwelwyr.

 

Y gamp rŵan ydi troi'r lle’n ganolfan dreftadaeth deilwng a fydd yn adrodd hanes nid yn unig Hedd Wyn ond holl hanes y Rhyfel Byd Cyntaf a'i ganlyniadau erchyll.