Newyddion

12/03/2014  Adroddiad Misol Chwefror 2014
Adroddiad Misol Chwefror 2014

Pigion o’r dyddiadur 4 Chwefror Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad 5 Chwefror Pwyllgor Cyllid y Cynulliad 6 Chwefror Gwasanaeth Coffa Eirian Llwyd Cymhorthfa ym Mangor Pwyllgor Etholaeth Efo Rhun ap Iorwerth i gyfarfod ar Ynni ym Mhlas Menai gyda’r Athro Gareth Wyn Jones 7 Chwefror Cymhorthfa yng Nghaernarfon Cyfarfod gyda Heddlu Gogledd

Darllena fwy...

24/02/2014  RHAID I BAWB GYDWEITHIO I DDIOGELU GWASANAETH IECHYD MEDDWL YSBYTY GWYNEDD
RHAID I BAWB GYDWEITHIO I DDIOGELU GWASANAETH IECHYD MEDDWL YSBYTY GWYNEDD

Mae’r gwasanaeth iechyd meddwl sy’n cael ei ddarparu yn ward Hergest yn Ysbyty Gwynedd yn uchel iawn ei barch.

Darllena fwy...

17/02/2014  STORMYDD A LLIFOGYDD YN GANLYNIAD NEWID HINSAWDD
STORMYDD A LLIFOGYDD YN GANLYNIAD NEWID HINSAWDD

Ar ôl y mis Ionawr gwlypaf a gofnodwyd erioed, gyda Chwefror yn bygwth ei efelychu, does fawr o syndod bod y tywydd yn llenwi’r rhan fwyaf o’n sgyrsiau a’n bwletinau newyddion y dyddiau hyn.

Darllena fwy...

05/02/2014  Adroddiad Misol
Adroddiad Misol

AELOD CYNULLIAD ARFON IONAWR 2014 ALUN FFRED JONES AC Pigion Dyddiadur y Mis Ionawr 7 Cadeirio dathliad a drefnwyd gan Gangen Penarth o Blaid Cymru i goffau cyfarfod yn y dref 90 mlynedd ynghynt sy’n cael ei weld gan rai fel dechreuad Plaid Cymru.

Darllena fwy...

14/01/2014  Teyrnged Morgan Parry
Teyrnged Morgan Parry

Mae Alun Ffred Jones wedi talu’r deyrnged ganlynol i Morgan Parry, yr amgylcheddwr blaenllaw a fu farw’r mis hwn yn 56 oed.

Darllena fwy...

17/12/2013  CYFLWYNO SIEC I FANC BWYD CAERNARFON
CYFLWYNO SIEC I FANC BWYD CAERNARFON

Alun Ffred Jones yn cyflwyno siec am £75 i Paul Dicken ym Manc Bwyd Caernarfon. Mae’r Banc Bwyd, ar stad Cibyn, yn cael ei redeg gan Eglwys Bentecostal Caernarfon.

Darllena fwy...

10/12/2013  DEFNYDDIWCH EICH SIOPAU LLEOL, MEDD ALUN FFRED
DEFNYDDIWCH EICH SIOPAU LLEOL, MEDD ALUN FFRED

Mae Aelod Cynulliad Arfon Alun Ffred Jones wedi galw ar bobl yr etholaeth i wneud eu siopa Nadolig yn lleol eleni.

Darllena fwy...

10/12/2013   DYLAI RHEOLAU CYNLLUNIO GYMRYD MWY O SYLW O ANGHENION LLEOL
 DYLAI RHEOLAU CYNLLUNIO GYMRYD MWY O SYLW O ANGHENION LLEOL

Mewn cyfarfod y bum i ynddo yr wythnos diwethaf ym Mangor fe wyntyllwyd pryderon fydd yn taro tant mewn sawl ardal lle mae yna geisiadau am ganiatâd cynllunio i adeiladu tai.

Darllena fwy...

25/11/2013  'Nid yn fy enw i' - Diwrnod Rhuban Gwyn Tachwedd 25
'Nid yn fy enw i' - Diwrnod Rhuban Gwyn Tachwedd 25

Rwyf yn falch iawn o gefnogi'r ymgyrch yma, ac yn llongyfarch Sefydliad y Merched ar eu hymdrechion i dynnu sylw at yr achos pwysig yma.

Darllena fwy...

21/11/2013  RHAID DAL I BWYSO AM DRINIAETH I FABANOD YNG NGOGLEDD CYMRU
RHAID DAL I BWYSO AM DRINIAETH I FABANOD YNG NGOGLEDD CYMRU

Roedd yna un diffyg amlwg yng nghyhoeddiad Prif Weinidog Cymru Carwyn Jones ynglyn a’i gynlluniau ar gyfer gofal babanod sy’n cael eu geni yng Ngogledd Cymru.

Darllena fwy...

20/11/2013  YMWELD A PONTIO
YMWELD A PONTIO

Bu Alun Ffred Jones AC, Hywel Williams AS a Siân Gwenllïan, Dirprwy Arweinydd Cyngor Gwynedd, yn ymweld â’r gwaith adeiladu ar ganolfan gelfyddydol newydd Pontio ym Mangor.

Darllena fwy...

20/11/2013  BYDDAI GADAEL YR UNDEB EWROPEAIDD YN FFOLINEB I GYMRU
BYDDAI GADAEL YR UNDEB EWROPEAIDD YN FFOLINEB I GYMRU

Yn y refferendwm cyntaf ym Mhrydain ar Ewrop, a gynhaliwyd yn 1975, fe bleidleisiais i dros adael yr hyn oedden ni bryd hynny’n ei alw’n Farchnad  Gyffredin.

Darllena fwy...

20/11/2013  O'r Senedd - Cynlluniau Plaid Cymru i gefnogi busnesau Cymru
O'r Senedd - Cynlluniau Plaid Cymru i gefnogi busnesau Cymru

Dywedir yn aml yn siambr y Cynulliad ac mewn mannau eraill mai ein 200,000 busnes bach a chanolig (BBaCh) yw asgwrn cefn economi Cymru.

Darllena fwy...

19/11/2013  RHAID I’N LLYWODRAETH DDEFNYDDIO’I PHWERAU NEWYDD
RHAID I’N LLYWODRAETH DDEFNYDDIO’I PHWERAU NEWYDD

Flwyddyn ar ôl i Gomisiwn Silk gyhoeddi ei adroddiad ar ddyfodol datganoli yng Nghymru, datgelodd llywodraethau Prydain a Chymru gytundeb yr wythnos hon a fydd yn gweithredu’r rhan fwyaf o argymhellioin Silk ar gyfer rhoi pwerau ariannol newydd i Gymru.

Darllena fwy...

25/10/2013  YMOSOD AR LYWODRAETH PRYDAIN AM ADAEL CYMRU ALLAN O’R MAP TRAFNIDIAETH EWROPEAIDD
YMOSOD AR LYWODRAETH PRYDAIN AM ADAEL CYMRU ALLAN O’R MAP TRAFNIDIAETH EWROPEAIDD

Mae Aelod Cynulliad Arfon Alun Ffred Jones wedi cyhuddo llywodraeth Prydain o fradychu buddiannau gogledd Cymru trwy, ar ôl i fap yn dangos blaenoriaethau  isadeiledd trafnidiaeth y Gymuned Ewropeaidd gael ei gyhoeddi.

Darllena fwy...

18/10/2013  CROESAWU GRANT LOTERI I AMGUEDDFA
CROESAWU GRANT LOTERI I AMGUEDDFA

Mae Aelod Cynulliad Arfon a chyn Weinidog Treftadaeth Cymru Alun Ffred Jones yn dweud ei fod wrth ei fodd fod Cyngor Gwynedd wedi llwyddo yn eu cais am grant o £1.

Darllena fwy...

18/10/2013  AD-DREFNU YSGOLION YN CORDDI TEIMLADAU CRYFION
AD-DREFNU YSGOLION YN CORDDI TEIMLADAU CRYFION

Does yna ddim pwnc mwy dadleuol mewn llywodraeth leol heddiw nag ad-drefu ysgolion. Gyda’r wasgfa ariannol ar ein cynghorau yn dynnach nag erioed, mae pob cyngor yn gorfod gwneud arbedion sylweddol ar eu cyllideb ysgolion, ac mae’r sefyllfa honno’n sicr o barhau am rai blynyddoedd.

Darllena fwy...

07/10/2013  Newidiadau cyllido yn bygwth tanseilio addysg uwch cyfrwng Cymraeg medd Alun Ffred Jones
Newidiadau cyllido yn bygwth tanseilio addysg uwch cyfrwng Cymraeg medd Alun Ffred Jones

Mae newidiadau a ddaeth i rym yn sgil sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn bygwth tanseilio llwyddiannau’r Coleg hwnnw wrth hyrwyddo dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg mewn sefydliadau addysg uwch.

Darllena fwy...

06/09/2013  ADRODDIAD GORFFENNAF - AWST
ADRODDIAD GORFFENNAF - AWST

AELOD CYNULLIAD ARFON Gorffennaf-Awst 2013 Dydd Llun, Gorffennaf 1 Cyfarfod Antur Nantlle i drafod cynllun Hydro.

Darllena fwy...

10/07/2013  Adroddiad Misol - Mehefin 2013
Adroddiad Misol - Mehefin 2013

Croeso i rifyn arall o’r cylchlythyr misol ar-lein. Roedd Mehefin yn fis digon cyffrous yn y Cynulliad.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 2 o 7 - Nesaf - Olaf