Newyddion

26/11/2015  Adroddiad Misol Hydref 2015
Adroddiad Misol Hydref 2015

AELOD CYNULLIAD ARFON ALUN FFRED JONES AC HYDREF 2015 Pigion Dyddiadur Hydref Iau, 1 Hydref Pwyllgor Cyllid Gwener, 2 Hydref Cymhorthfa Dyffryn Owen – Talybont Cymhorthfa Dyffryn Nantlle – Penygroes Llun, 5 Hydref Cymhorthfa, Caernarfon Ymweld ag Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen Mawrth, 6 Hydref Cyfarfod Grŵp Plaid Cymru Cyfarfod Llawn Mercher, 7

Darllena fwy...

15/10/2015  Adroddiad Misol Medi 2015
Adroddiad Misol Medi 2015

Dechreuodd y mis gydag wythnos o wyliau yn beicio ar y Cyfandir. Wedyn cefais wythnos i weithio yn yr etholaeth cyn mynd yn ôl at y drefn gyfarwydd o deithio i Gaerdydd ar ddydd Llun ar gyfer gwaith y Cynulliad, ac yn ôl i Arfon, nos Iau fel arfer, i gyfarfod ag etholwyr ac ymwneud â materion yr etholaeth.

Darllena fwy...

14/07/2015  Adroddiad Misol - Mehefin 2015
Adroddiad Misol - Mehefin 2015

Aelod Cynulliad Arfon ALUN FFRED JONES AC Mehefin 2015 Pigion Dyddiadur Mehefin Llun, 1 Mehefin Ymweld ag Ysgol Rhiwlas efo’r Cynghorydd Hefin Williams Golwg ar Stryd Becws, Rhiwlas Mawrth, 2 Mehefin Cyfarfod David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Amgueddfa Genedlaethol Cyfarfod Llawn y Cynulliad Mercher, 3 Mehefin Teithio i Frwsel gydag

Darllena fwy...

15/06/2015  Adroddiad Misol Mai 2015
Adroddiad Misol Mai 2015

AELOD CYNULLIAD ARFON ALUN FFRED JONES AC Mai 2015 Etholiad Cyffredinol y Deyrnas Unedig, wrth gwrs, oedd stori wleidyddol fawr y mis, a bydd y canlyniad yn effeithio’n fawr ar weithgareddau’r Cynulliad ac ar fywydau pawb ohonom.

Darllena fwy...

11/03/2015  Adroddiad Misol
Adroddiad Misol

AELOD CYNULLIAD ARFON ALUN FFRED JONES AC Chwefror 2015 Pigion Dyddiadur Chwefror Llun, 2 Chwefror Prifysgol Bangor – cyfarfod Gerry Hunter Cymhorthfa Mawrth, 3 Chwefror Cyfarfod Jane Hutt, Gweinidog Cyllid Sesiwn lawn Derbyniad Plaid Cymru Mercher, 4 Chwefror Pwyllgor Cyllid Sesiwn lawn Iau 5 Chwefror Cadeirio Pwyllgor Amgylchedd Cyfarfod

Darllena fwy...

24/02/2015  ADRODDIAD MISOL
ADRODDIAD MISOL

AELOD CYNULLIAD ARFON ALUN FFRED JONES AC Ionawr 2015 Pigion Dyddiadur Ionawr Mercher, 7  Ionawr Cyfarfod pobl fusnes ym Mhrifysgol Bangor efo Dafydd Wigley Cyfarfod cyhoeddus ym Mangor efo Leanne Wood Iau, 8 Ionawr Cyfarfod cadeirydd Coed Cymru, Roger Thomas Cyfarfod pennaeth Ysgol yr Hendre, Arwel  Jones Gwener, 9 Ionawr Efo Hywel Williams AS

Darllena fwy...

15/12/2014  Adroddiad Misol Tachwedd 2014
Adroddiad Misol Tachwedd 2014

PIGION O DYDDIADUR TACHWEDD Llun 3 Tachwedd Cyfweliad i Radio Cymru ynglŷn â Pontio Pwyllgor Cyllid y Cynulliad – trafod y Gyllideb Cyfweliad am Pontio i Newyddion 9 S4C Mawrth 4 Tachwedd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Cadeirio cyfarfod Grŵp Cynulliad Plaid Cymru Sesiwn Lawn Digwyddiad Stad y Goron Mercher 5 Tachwedd Cadeirio Pwyllgor Amgylchedd

Darllena fwy...

10/11/2014  Adroddiad Misol
Adroddiad Misol

Croeso i rifyn Hydref o’r adroddiad misol ar fy ngwaith fel A.C. Arfon. Un o achosion pwysicaf y mis oedd adfer y gwasanaeth bysys gyda’r nos o Fangor i ddyffryn Llanberis.

Darllena fwy...

23/10/2014  ADOLYGU BARNETT YN HER FAWR YNG NGWLEIDYDDIAETH CYMRU
ADOLYGU BARNETT YN HER FAWR YNG NGWLEIDYDDIAETH CYMRU

Go brin y bu Fformiwla Barnett erioed yn destun sgwrs ar strydoedd ac yn nhafarnau Arfon. Ond fu yna erioed fwy o angen diwygio’r drefn sy’n penderfynu faint o arian mae’r Trysorlys yn ei neilltuo ar gyfer Cymru.

Darllena fwy...

23/10/2014  RHAID I GYMRU BEIDIO GAEL EI GADAEL AR OL YN SGIL DAEARGRYN GWLEIDYDDOL YR ALBAN
RHAID I GYMRU BEIDIO GAEL EI GADAEL AR OL YN SGIL DAEARGRYN GWLEIDYDDOL YR ALBAN

Mae llawer o etholwyr wedi dod ataf yn ddiweddar i sôn wrthyf am eu pryderon ynglŷn â’r toriadau i’r gwasanaeth bysys rhwng Bangor ac ardal Llanberis.

Darllena fwy...

23/10/2014  Adroddiad Misol
Adroddiad Misol

Croeso i’r adroddiad ar-lein cyntaf ar fy ngweithgareddau ers i’r Cynulliad ail gyfarfod ar ôl egwyl yr haf.

Darllena fwy...

08/09/2014  FFIGYRAU DIWEITHDRA DDIM YN DWEUD Y STORI’N LLAWN
FFIGYRAU DIWEITHDRA DDIM YN DWEUD Y STORI’N LLAWN

Rwyf wedi pwysleisio o’r blaen yn y golofn hon fod diweithdra ymysg pobl ifanc yn un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu pobl Cymru heddiw.

Darllena fwy...

18/07/2014  ADRODDIAD MISOL
ADRODDIAD MISOL

Alun Ffred Jones ACAelod Cynulliad Arfon Mehefin 2014Pigion Dyddiadur MehefinLlun, 2 Mehefin Cyfarfod dirprwyaeth o Drelew, Patagonia yn Galeri, Caernarfon i drafod cynlluniau dathlu canrif a hanner sefydlu’r WladfaMawrth, 3 Mehefin Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Cyfarfod briffio gyda BMA Cymru Sesiwn LawnMercher 4 Mehefin Pwyllgor

Darllena fwy...

15/07/2014  AMSER GWAEL I FOD YN GYNGHORYDD
AMSER GWAEL I FOD YN GYNGHORYDD

Mae dadlau diweddar rhwng David Cameron a Llywodraeth Cymru ynglyn a chfylwr y Gwasanaeth Iechyd Gwladol ar y naill ochr i Glawdd Offa wedi tynnu sylw oddi ar yr argyfwng difrifol sy’n wynebu’r gwasanaeth ym mhobman.

Darllena fwy...

14/07/2014  Band eang cyflym iawn – cyfle rhy dda i’w golli
Band eang cyflym iawn – cyfle rhy dda i’w golli

Byddaf yn dal i dderbyn ymholiadau gan etholwyr ynglŷn â hynt y cynllun i wella’r cyswllt band eang yn eich ardal.

Darllena fwy...

23/06/2014  ADRODDIAD MISOL
ADRODDIAD MISOL

Alun Ffred Jones AC Aelod Cynulliad Arfon Mai 2014 Dyddiadur y Mis Dydd Iau, Mai 1 Bore - Cadeirio Pwyllgor Amgylchedd Pnawn – siarad yng nghynhadledd Renewable UK Cymru yn Neuadd y Ddinas Caerdydd Dydd Gwener, Mai 2 Swyddfa Caernarfon Dydd Llun, Mai 5 Gŵyl y Banc Dydd Mawrth, Mai 6 Plenary yn y pnawn Dydd Mercher, Mai 7 Cadeirio Pwyllgor

Darllena fwy...

13/05/2014  ADRODDIAD MISOL
ADRODDIAD MISOL

AELOD CYNULLIAD ARFON Alun Ffred Jones AC EBRILL 2014 Pigion dyddiadur Ebrill 1 Ebrill Cyfarfod llawn y Cynulliad 2 Ebrill Cadeirio Pwyllgor yr Amgylchedd Croesawu plant Ysgol y Garnedd, Bangor i’r Cynulliad Cyfarfod y Gweinidog Carl Sergeant i drafod y Bil Cynllunio 3 Ebrill Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad Pwyllgor Etholaeth, Caernarfon

Darllena fwy...

15/04/2014  Adroddiad Misol Mawrth 2014
Adroddiad Misol Mawrth 2014

Croeso i rifyn arall o’r adroddiad ar-lein sy’n rhoi braslun o’r pethau y bûm i’n ymwneud a nhw yn fy ngwaith yn y mis a aeth heibio.

Darllena fwy...

20/03/2014  DARGANFOD RHYFEDDODAU GWYDDONOL – MEWN LORI
DARGANFOD RHYFEDDODAU GWYDDONOL – MEWN LORI

Alun Ffred Jones, y Cynghorydd John Wyn Williams, James Bamford o Sefydliad Ffiseg a rhai o ddisgyblion Ysgol Tryfan yn y Lab mewn Lori.

Darllena fwy...

20/03/2014  PAM PLAID CYMRU?
PAM PLAID CYMRU?

Mae rhai’n gofyn o dro i dro, ’I be mae Plaid Cymru yn da?’. Cymru ‘da’ sy’n gofyn y cwestiwn yn aml , yn amlach na pheidio.

Darllena fwy...


Tudalen 1 o 7 - Nesaf - Olaf